RUP Toeristische ontsluiting Middelkerke

Image
tijdslijn_startnota

Huidige fase RUP: startnota

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Middelkerke, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de ontwikkeling van een toeristische ontsluitingsweg naar Middelkerke. 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 04/04/2019 de tweede start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Toeristische ontsluiting Middelkerke goedgekeurd. 

In 2018 werd een eerste start- en procesnota goedgekeurd en aan het publiek voorgelegd. De inspraakreacties waren van die aard dat er een nieuwe uitgebreide startnota werd opgemaakt, namelijk startnota 2.0, waarin bijkomende tracés onderzocht worden.

Publieke raadpleging (inspraakperiode)

De periode van publieke raadpleging liep van 13 mei tot en met 12 juli 2019. Op 14 mei 2019 werd er een infomarkt georganiseerd in het centrum De Branding. Iedereen kon, tijdens de publieke raadpleging, opmerkingen en reacties indienen, momenteel worden deze reacties verwerkt.

Documenten

De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:

  • De startnota vormt de ‘start’ van de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in combinatie met een milieu-effecten-rapport (MER).
  • De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

Vorige stappen in het proces

In het kader van de startnota 1.0 werd er ook een publieke raadpleging georganiseerd. Die publieke raadpleging liep van 14 mei tot en met 13 juli 2018Er werd, tijdens de publieke raadpleging, op 15 mei 2018 een infomarkt georganiseerd in centrum De Branding. De samenvattende posters en een verslag van dit participatiemoment kan je hieronder terugvinden.

Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.

Blijf op de hoogte

Wil je verder op de hoogte gehouden worden van volgende stappen in het planproces omtrent het PRUP Toeristische Ontsluiting Middelkerke? Laat jouw contactgegevens achter en blijf op de hoogte. 

Aanspreekpunt project

Evi Lefevere

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)
Vandaag : Gesloten
Morgen : Gesloten: Nationale feestdag
Langskomen zonder afspraak? Elke werkdag van 9u tot 12u. Liever een ander tijdstip? Maak een afspraak.